Regler för Svenska Bowls Förbundets anslutna klubbar per 2017-12-01